„Koňare“ v Stropkove

Výstava Koňare –  tradícia chovu koní v Prešove a okolí mala svoju premiéru v r. 2017 v Rákociho palci v Prešove. Bola súčasťou celoročných osláv 770. výročia 1. písomnej zmienky o Prešove a už len svojím názvom, ktorý sa neoddeliteľne spája s Prešovčanmi, ale aj svojím obsahom a posolstvom,  zaujala a bola prijatá veľmi pozitívne. Vzťah ku koňom, najmä k jazdeckému športu je silný aj v Stropkove, preto sme sa rozhodli reprízovať výstavu  v ďalšom múzeu Tripolitany – v Kaštieli Stropkov. Otvorili sme ju za účasti primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu, vedúceho odboru kultúry MsÚ Stropkov Mgr.Tibora Kubičku, zástupcov kultúrnych organizácií, médií  a priateľov múzea, ako aj autora výstavy Mgr. Igora Lazoríka. O príjemnú atmosféru sa v úvode výstavy postaral country pesničkár Dušan Žipaj.

Stropkovská výstava bola i nebola reprízou. Svojím inštalovaním v reprezentatívnych priestoroch rytierskej sály Kaštieľa a príľahlom priestore, ale aj rozsiahlym doplnením trojrozmernými exponátmi Ing. Samuela Brussa, pracovníka Tripolitany – Kaštieľa a Archeoparku Hanušovce n. T., ktorý sa napokon stal spoluautorom stropkovského inštalovania výstavy, nadobudla výstava o koňoch a „koňaroch“ úplne novú tvár, azda ešte krajšiu a výraznejšiu ako mala v Prešove.

Výstava, otvorená 26. apríla 2018, bude v stropkovskom Kaštieli do konca júna 2018.

M. Kotorová

X