50. výročie vzniku okresu Vranov nad Topľou

Pri príležitosti 50. výročia vzniku okresu Vranov nad Topľou  bolo odovzdaných 76 ocenení. Jedno z nich bolo udelené Krajskému múzeu v Prešove organizačnej jednotke v Hanušovciach nad Topľou.  
Oblasť príloh

X