27. Čaj o piatej u Rákociho

18. 4. 2018 v Rákociho paláci v Prešove pokračoval prednáškový cyklus –27. Čaj o piatej u Rákociho na tému Príroda okolo nás. Prednášajúcimi boli Ing. Elena Dercová a Ing. Marta Hrešová.

X